Indiánský kmen Sihasapů pracuje pracuje více než 20 let, při Základní škole Sdružení pak již pět let. Do oddílu se mohou přihlásit všichni, kdo se nebojí. Scházíme se každou středu od 16.00 do 17.30 - ve škole Sdružení nebo venku - to podle počasí.  Co se vám může přihodit, zavítáte-li na některou z akcí našeho indiánského oddílu? Buďte připraveni na vše! Na nevšední zážitky, luštění tajemných šifer, vázání uzlů, výrobu misek, šplhání po skalách, výpravy na kolech i po svých, na všelijaké hry a hlavně na hodně legrace a kamarádů. Od roku 1987 každoročně pořádáme letní tábory v tee pee.